Mr. Jansen kunt u inschakelen voor advies en rechtsbijstand op maat tijdens een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure. Hij helpt u bij de voorbereiding en ter terechtzitting en staat u in beginsel bij op betalende basis (vanaf EUR 180, 00 per uur excl. btw), maar hij kan u ook bijstand bieden op zogeheten toevoegingsbasis (ofwel: pro Deo).

U betaalt in dat laatste geval slechts een beperkte ‘eigen bijdrage’ in het honorarium. De rest daarvan wordt door de Staat der Nederlanden (via de Raad voor Rechtsbijstand)aan de advocaat direct uitgekeerd. Of u voor deze gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, kunt u lezen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl).

Indien u van uw vrijheid wordt beroofd, is de rechtsbijstand in beginsel zonder enige kosten, aangezien een zogeheten ‘last tot toevoeging’ wordt verstrekt door de rechtbank aan de behandelend advocaat, maar achteraf kunnen soms kosten toch door de Staat op u worden verhaald onder bepaalde voorwaarden. Mr. Jansen kan u daar meer over vertellen als u hem inschakelt.

U kunt mr. Jansen ook als “voorkeurspiketadvocaat” opgegeven bij de politie, indien u onverwacht wordt aangehouden en u advies wenst voorafgaand aan en tijdens het verhoor bij de politie. Ook dan worden de kosten gedekt door de Staat. Als u niet bent aangehouden, maar zich moet melden op het bureau dan hanteert het kantoor een vast bijstandstarief van EUR 250,00 per verhoor.
U kunt u voor een gratis adviesgesprek terecht op kantoor, voorafgaand aan de uitnodiging voor verhoor bij de politie.

In gevallen van spoed, waarbij in de avond of weekend gewerkt moet worden, geldt een spoedtarief van EUR 225 (excl. btw).

Mr. Jansen kan ook via uw rechtsbijstandsverzekeraar optreden voor u of op basis van een vaste prijs in rechtskundige bijstand voorzien.

Indien u niet (meer) in aanmerking komt voor een toevoeging, of dit nog niet duidelijk is, zal mr. Jansen altijd een voorschot op zijn honorarium vragen, alvorens hij zijn werkzaamheden aanvangt of verder voortzet. Hetzelfde geldt voor toevoegingszaken. De ‘eigen bijdrage’ dienst eerst te worden voldaan, almede het te verwachten griffierecht (in  civiele procedures, zoals familierecht).