Mr. S.V. Jansen (Sixten) kunt u te allen tijde inschakelen voor advies en rechtsbijstand op maat tijdens een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure. Hij helpt u graag al in een vroeg stadium bij de voorbereiding, maakt inschatting van succes op verweren en staat u natuurlijk bij ter terechtzitting.

Mr. Jansen doet dit meestal op betalende basis (vanaf EUR 195,00 per uur excl. BTW tot EUR 275,00), maar hij kan u ook bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand (ofwel: pro Deo), indien u aan de voorwaarden voldoet. Zie: Raad voor Rechtsbijstand

U betaalt in dat laatste geval slechts een beperkte ‘eigen bijdrage’ aan de advocaat. De rest van het honorarium wordt in dat geval door de Staat der Nederlanden (via de Raad voor Rechtsbijstand) aan hem direct uitgekeerd.

Of u voor deze gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, kunt u lezen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Het is afhankelijk van uw financiële situatie zoals die in het peiljaar (2 jaar eerder) was en afhankelijk van uw huidige leefsituatie (alleenstaand/samenwonend).

Indien u – op het moment dat u client wordt – van uw vrijheid wordt beroofd, is de rechtsbijstand in beginsel zonder enige kosten, aangezien een zogeheten ‘last tot toevoeging’ wordt verstrekt door de rechtbank aan de behandelend advocaat, maar achteraf kunnen soms kosten toch door de Staat op u worden verhaald onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden. Mr. Jansen kan u daar meer over vertellen als u hem inschakelt en u kunt hierover lezen bij de Raad voor rechtsbijstand (RvR).

U kunt mr. Jansen ook als “voorkeurspiketadvocaat” opgegeven bij de politie, indien u onverwacht wordt aangehouden en u advies van mr. S.V. Jansen wenst voorafgaand aan en ten tijde van het eerste verhoor bij de politie. De kosten worden gedekt door de Staat.

Als u niet bent aangehouden, maar zich moet melden op het bureau dan hanteert het kantoor een vast tarief van EUR 250,00 (incl. btw) per verhoor. De Staat vergoed de advocaat alleen maar als de client van zijn vrijheid is beroofd door de Staat. Zo lang u niet bent aangehouden, bent u vrij om te gaan waar u wilt.

U kunt uiteraard – na telefonische afspraak – voor een gratis adviesgesprek terecht op kantoor, voorafgaand bijvoorbeeld aan de uitnodiging voor verhoor bij de politie. Dit is kosteloos voor de duur van maximaal een half uur.

In gevallen van spoed, waarbij in de avond of weekend gewerkt moet worden, geldt een spoedtarief van EUR 225 (excl. btw).

Mr. Jansen kan ook via uw rechtsbijstandsverzekeraar optreden voor u of op basis van een vaste prijs in rechtskundige bijstand voorzien.

Indien u niet (meer) in aanmerking komt voor een toevoeging, of als dit nog niet geheel  duidelijk is, zal mr. Jansen altijd een voorschot op zijn honorarium vragen. Betaling dient te geschieden alvorens hij zijn werkzaamheden aanvangt of verder zal voortzetten.

Hetzelfde geldt voor toevoegingszaken. De ‘eigen bijdrage’ dienst dan eerst te worden voldaan, almede de betaling van het te verwachten griffierecht (in  civiele procedures, zoals bij een echtscheiding).