Waarom zou ik zwijgen tijdens mijn verhoor bij de politie?

Omdat alles wat u vertelt gedurende zo’n verhoor kan worden verdraaid en mogelijk op een andere manier wordt geïnterpreteerd door de autoriteiten dan u heeft bedoeld. Bovendien wordt een verklaring die u aflegt op een ‘zakelijke wijze’ weergegeven door de verhorende ambtenaar. Het zijn dus niet letterlijk uw eigen woorden. Dan zou het proces-verbaal van verhoor een ‘verbatim’ zijn, en dat is het vaak niet.

Alleen in de “wat grotere” stafzaken worden deze verhoren opgenomen en is het later te verifiëren, maar niet in elke zaak kan dit. Als uw handtekening er ook nog eens onder staat, dan heeft u een probleem later bij de rechter, als u op uw verklaring terug komt of wilt nuanceren.

U weet op het moment van verhoor misschien nog niet wat en hoe getuigen/aangevers hebben verklaard over uw rol in het hele feitencomplex waarvan men denkt dat u er iets mee te maken heeft.

Die verdenking komt niet uit de lucht vallen maar komt ergens vandaan. Het is zaak eerst te overleggen met een advocaat of het handig is te gaan praten met justitie. Alles wat u zegt, kan immers tegen u worden gebruikt en dat is – dunkt me- het laatste wat u wilt… opgehangen worden aan je eigen verklaringen, omdat deze onderling niet stroken of niet matcht met ander bewijsmateriaal, zoals technische sporen als vingerafdrukken of DNA.

Vaak beschikt een advocaat ook nog niet over veel informatie. De politie houdt de kaarten tegen de borst. Beroept u zich dan ook tot in ieder geval uw overleg met een raadsman op uw zwijgrecht en doe nergens ‘afstand van’ of geen nergens ‘toestemming voor’, zoals het doorzoeken van uw woning.