Sinds 2001 is mr. S.V. Jansen (Sixten) werkzaam als (strafrecht)advocaat.

Hij is zijn eigen advocatenpraktijk begonnen in 2006. Dat was aanvankelijk in Den Haag, later in Leiden en momenteel in Zoetermeer. Sixten houdt zich bezig met, en is met name gespecialiseerd in verdediging in strafzaken, waaronder verdenking van kleine delicten als oplichting, diefstal, mishandeling, maar ook zwaardere Opiumwetdelicten, alsmede moord en doodslag.

Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk
  • Strafrecht
  • Psychiatrisch patientenrecht
  • Personen- en Familierecht

Op grond van zijn registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten (NOVA) tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Zijn opleiding heeft hij destijds genoten in Amsterdam. Tot 2005 is Sixten namelijk als medewerker bij Moszkowicz Advocaten werkzaam geweest. Vandaar zijn bijzondere voorkeur voor grote strafzaken.

Daarnaast behandelt Sixten tal van zaken van psychiatrisch patiënten die opgenomen zijn, of dreigen te worden – tegen hun wil – in een psychiatrisch ziekenhuis. Tot 2019 was dit altijd krachtens de Wet BOPZ (Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen), maar sinds 1 januari 2020 gebeurt dit nu met de Wet Verplichte GGZ of de Wet Zorg en Dwang. Deze nieuwe wetten gaan verder dan alleen maar een opname, want deze kunnen clienten/patiënten verplichtingen opleggen buiten de instelling.

mr. Sixten Jansen is weliswaar advocaat te Zoetmeer maar voert een landelijke praktijk. Hij komt ook op verzoek bij u langs als u vastzit of bij u thuis voor advies en overleg.

Het kantoor is verder het gespecialiseerd in jeugdzaken (zowel civielrechtelijke OTS/Uithuisplaatingen, als strafzaken) en in het familierecht (echtscheiding, omgang, (kinder)alimentatie). Sixten behandelt geen echtscheidingszaken op toevoeging. Hij behandelt verder geen civiele cassaties, maar slechts strafcassaties bij de Hoge Raad,

Dus voor:

digitaal_bordje_hightrust
Mr. Jansen procedeert ook op basis van een toevoeging (Pro Deo)
  • Strafrecht;
  • Psychiatrisch Patientenrecht;
  • Jeugdrecht (Straf- en civiel);
  • Personen- en Familierecht

bent u in juiste handen bij mr. Jansen.

Hij, en alle met hem samenwerkende en voor hem – bij ziekte-  waarnemende advocaten, zijn tevens lid van de verschillende specialisatieverenigingen, die kwaliteit waarborgen, zoals:

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)

Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)

Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (HVJA)

Vereniging van Psychiatrisch Patientenrecht Advocaten Nederland (vPAN)

Vaste waarnemers zijn ondermeer mrs. Weermeijer, Leistra, Gravensteijn.