Sinds 2001 is mr. S.V. Jansen (strafrecht)advocaat. Hij is zijn eigen advocatenkantoor begonnen in 2006. Dat was aanvankelijk in Den Haag, later in Leiden en momenteel in Zoetermeer. Hij houdt zich bezig met, en is met name  gespecialiseerd in voornamelijk strafzaken, waaronder verdenking van delicten als oplichting, diefstal, mishandeling, maar ook zwaardere Opiumwetdelicten, alsmede moord en doodslag.

Zijn opleiding heeft hij genoten in Amsterdam. Tot 2005 is Sixten als medewerker bij Moszkowicz Advocaten werkzaam geweest. Vandaar zijn bijzondere voorkeur voor strafzaken.

Daarnaast behandelt Sixten zaken van psychiatrisch patiënten die opgenomen zijn of dreigen te worden – tegen hun wil – in een psychiatrisch ziekenhuis. Tot 2019 was dit altijd krachtens de Wet BOPZ (Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen), maar sinds 1 januari 2020 gebeurt dit nu met de Wet Verplichte GGZ of de Wet Zorg en Dwang. Deze nieuwe wetten gaan verder dan alleen maar een opname, maar kunnen clienten/patiënten ook verplichting opleggen buiten de instelling.

mr. Jansen is weliswaar advocaat te Zoetmeer maar voert een landelijke praktijk. Hij komt ook bij u langs als u vastzit of bij u thuis.

Het kantoor is verder het gespecialiseerd in jeugdzaken (zowel civielrechtelijke OTS/Uithuisplaatingen, als strafzaken) en in het familierecht (echtscheiding, omgang, alimentatie). Sixten behandelt geen echtscheidingszaken op toevoeging. Hij behandelt verder geen civiele cassaties, maar slechts strafcassaties bij de Hoge Raad,

Dus voor:

digitaal_bordje_hightrust
Mr. Jansen procedeert ook op basis van een toevoeging (Pro Deo)
  • Strafrecht;
  • Psychiatrisch Patientenrecht;
  • Jeugdrecht (Straf- en civiel);
  • Personen- en Familierecht

bent u in juist handen bij mr. Jansen. Hij, en alle met hem samenwerkende en voor hem – bij ziekte-  waarnemende advocaten, zijn tevens lid van de verschillende specialisatieverenigingen, die kwaliteit waarborgen, zoals:

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)

Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)

Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (HVJA)

Vereniging van Psychiatrisch Patientenrecht Advocaten Nederland (vPAN)